II.miesto Najúspešnejšia CHS 2018

II.miesto Najúspešnejšia CHS 2018