Bio Sensor Program

Program Bio Sensor
Americká armáda vo svojom programe na výcvik psa vyvinula metódu, ktorá slúži ako vodítko k tomu, čo funguje. Ide o snahu zlepšiť výkonnosť služobných psov. Po rokoch výskumu, armáda zistila, že neurologické stimulačné cvičenia by mohli mať významné a trvalé účinky. Ich štúdie potvrdili, že existuje časové obdobie už v ranom veku, kedy neurologická stimulácia má optimálne výsledky. Prvé obdobie  začína v tretí deň života šteňata a  trvá až do jeho šestnásteho dňa. Predpokladá sa, že tento časový interval je doba rýchleho neurologického rastu a vývoja, a je veľmi dôležitý pre jednotlivca.
 
Program "Bio Sensor"  využíva päť cvičení, ktoré boli navrhnuté tak, aby stimulovali neurologický systém. Každé cvičenie sa robí raz denne.
 
 

The US military has developed a method in its program for training the dog, which shows how it's works. The aim is to improve the performance of dogs.After years of research the army found, that neurological stimulation excercises could have important and permanent impact.This study confirmed there is a period of time at an early age when neurological stimulation has optimum results. The first period begins on the third day of the puppies life and lasts until the sixteenth day. It is assumed to be this time is the period of fast growth and neurological development, and is important for the individual. 

The "Bio Sensor"uses five exercises, designed to stimulate neurological systems. Each exercise is done once a day. 

Naše šteniatka absolvovali toto stimulačné cvičenie. vid: ilustr.foto

Our puppies have this exercise completed :)  illustr. photo

1. 2. 3. 4.  5.

1.Taktická hmatová stimul.       2.vztýčená hlava         3.hlava smer dole        4. poloha na chrbte       5.Tepelná stimulácia

1.Tactical stimulation (between toes) 2.Head held erect 3.Head pointed down 4.Supine position 5.Thermal timulation