Bio Sensor Program

Program Bio Sensor
Americká armáda vo svojom programe na výcvik psa vyvinula metódu, ktorá slúži ako vodítko k tomu, čo funguje. Ide o snahu zlepšiť výkonnosť služobných psov. Po rokoch výskumu, armáda zistila, že neurologické stimulačné cvičenia by mohli mať významné a trvalé účinky. Ich štúdie potvrdili, že existuje časové obdobie už v ranom veku, kedy neurologická stimulácia má optimálne výsledky. Prvé obdobie  začína v tretí deň života šteňata a  trvá až do jeho šestnásteho dňa. Predpokladá sa, že tento časový interval je doba rýchleho neurologického rastu a vývoja, a je veľmi dôležitý pre jednotlivca.
 
Program "Bio Sensor"  využíva päť cvičení, ktoré boli navrhnuté tak, aby stimulovali neurologický systém. Každé cvičenie sa robí raz denne.
 

Naše šteniatka absolvovali toto stimulačné cvičenie.