Vrh B/Litter B 

nar. 1.2.2016 ...  5 psi (males) / 3 sučky (females)

ADONAI Aslan de la Bonne année x ÉMIE GOLDEN z Bretfeldova paprsku

 
  

BRETT de la Bonne année (CZ) pes

BERYLL de la Bonne année (SK) sučka

BRYN de la Bonne année (DE) pes

BRIS de la Bonne année (DE) sučka

BLAZING ROMIO de la Bonne année (USA) pes

BÁRÓ D´ARTAGNAN de la Bonne année (DE) pes

BRIAN de la Bonne année (UK) pes

Barbie de la Bonne année (UK) sučka